Kontakt

Middelskolen aktivitetssenter

Enhet for psykisk helse og rus 917 15 570
Avdeling for bo- og aktivitetstilbud 90231871
Avdeling for bo- og aktivitetstilbud 48156598
Dagsen: Astrid Espseth- Nås gjennom Enhet for psykisk helse og rus 917 15 570
Ramme verksted Endre Breivik   Mandager 0930-1400

90235339

Webmaster middelskolen@outlook.com

Ta kontakt.

Legg igjen en kommentar